Reklama
 
Blog | r-ondrovic

Boli ste aj členom ŠTB?

Odkedy ste členom Komunistickej strany? Boli ste aj členom ŠTB? Ako si vysvetľujete relatívny neúspech komunistov na Slovensku v porovnaní s Českou republikou? Skôr ako odpoviem, mám jednu poznámku. Pozrel som si diskusiu na moje odpovede na blogu. Diskusné príspevky ma zaujali. Pretože po roku 1989 ma začal viac zaujímať fenomén tunelovania mozgov, degenerácia spoločnosti, mentálna kolonizácia, predvádzanie pravdy a klamstva, hľadám materál pre novú knihu. Veľmi rád by som si osobne podiskutoval s diskutujúcimi na blogu. Za nasledovných 3 podmienok. Pred diskusiou podpíšeme zmluvu, že: - Celú diskusiu nahráme na diktafón, kde každý diskutujúci bude vystupovať pod plným vlastným menom aj s fotografiou. - Každý s diskutujúcich má právo celú diskusiu zverejniť kdekoľvek, napríklad na internete, blogu alebo v knihe. - Každý diskutujúci má právo zverejniť kdekoľvek fotografiu a plné meno diskutujúcich.

 

Toľko úvodom a teraz odpovede na otázky:

 

Reklama

Odkedy ste členom Komunistickej strany?

 

Členom Komunistickej strany Slovenska (KSS) som od roku
2000. Som na to až neuveriteľne hrdý, čo som si ani nemyslel v roku 2000. Som
hrdý, že som na druhej strane barikády, ako súčasné veľké medzinárodné
lúpežnícke a zločinecké konzorcia. Som hrdý na komunistický pozitívny zázrak
vytvárania novej civilizácie v bývalom socialistickom bloku. Som hrdý na to, že
členstvom v KSS verejne deklarujem, že som proti a nechcem mať nič spoločné so
súčasným globálnym imperializmom. Som taktiež hrdý, že to boli hlavne komunisti,
ktorí sa politicky a prakticky postavili proti nacizmu a fašizmu.

To je vlastne dôvod 24-hodinového každodenného okydávania
socializmu a komunistov médiami, ktoré slúžia veľkým medzinárodným lúpežníckým
a zločineckým konzorciám.

 

Bol ste aj členom ŠTB?

 

Členom ŠTB som nebol, i keď by som možno teraz vstúpil so
spätnou platnosťou. Keby som bol členom ŠTB, tak by mediá o tom už dávno
referovali a prirovnávali by ma k nacistickým zločincom. Musím ale povedať, že
o ŠTB mám úplne iný názor, ako prezentujú médiá. K tejto otázke pripájam text
z mojej stránky:


http://www.ondrias.sk/view.php?cisloclanku=2007110802

 

Dá sa vstúpiť do komunistickej ŠTB so spätnou
platnosťou?

 

Prekvapuje ma množstvo inkvizičných prvkov v dnešnej
totalitnej trhovej demokracii. Jedným z nich je aj označenie osoby, že bola
alebo spolupracovala s komunistickou ŠTB. Predpokladám, že táto demokratická
odroda inkvizície je nevyhnutnou súčasťou úpadku spoločnosti po prevrate 1989 a
je nevyhnutnou súčasťou nášho kolonizačného štandardu.

Nechápem, prečo označenie niekoho, že bol členom alebo spolupracovníkom
komunistickej ŠTB, je to isté, ako keby ho zaradili medzi vrahov, násilníkov,
morálne degenerovaných, medzi niekoho, kto nepatrí do humánnej spoločnosti.
Pretože súčasná trhová demokratická totalita kolonizačného štandardu nedovolí,
aby široká verejnosť poznala pravdu, uvediem aspoň niektoré fakty, ktoré poznám
z činnosti komunistickej ŠTB na Slovensku .


Komunistická-socialistická ŠTB na Slovensku plnila podobné úlohy ako ŠTB väčšiny
vyspelých štátov sveta. Používala na to aj podobné prostriedky.
Úlohy ŠTB na Slovensku za socializmu boli:
– zhruba tretina práce ŠTB bola zameraná na ochranu slovenskej ekonomiky,
– zhruba tretina práce ŠTB bola zameraná proti cudzím rozviedkam,
– a poslednú tretinu práce ŠTB tvorilo tzv. vnútorné spravodajstvo, zamerané na
boj proti vnútornému nepriateľovi.
Súhrnným cieľom ŠTB bolo čeliť všetkému, čo by mohlo Slovensko, jeho štátny
systém a občanov Slovenska poškodzovať.
Tretinu práce ŠTB tvorilo tzv. vnútorné spravodajstvo, zamerané na boj proti
vnútornému nepriateľovi. V ich činnosti došlo v 1950-tich rokoch k mnohým
nehumánnym činom až k justičným vraždám, ktoré boli väčšinou rehabilitované za
socializmu. Činnosť komunistickej ŠTB proti vnútornému a vonkajšiemu
nepriateľovi bolo podobná, ako činnosť ŠTB v demokratických krajinách, dokonca v
mnohých oblastiach bola relatívne humánnejšia. Dokonca bola humánnejšia ako
súčasná činnosť ŠTB v niektorých demokratických krajinách, napríklad v USA, kde
súčasná ŠTB má legálne právo kohokoľvek a kdekoľvek fyzicky zlikvidovať, uniesť
a držať neobmedzene bez súdu v koncentračných táboroch alebo tajných väzniciach.


Porovnám prácu socialistickej ŠTB so súčasnou kapitalistickou ŠTB v oblasti
ochrany Slovenskej ekonomiky. Zoberme si poľnohospodárstvo. Keď socialistická
ŠTB ochraňovala ekonomiku poľnohospodárstva, výroba v poľnohospodárstva stúpala.
Bol to slovenský komunistický zázrak v poľnohospodárstve v porovnaní s tým, čo
je dnes. Po roku 1989, keď sme zrušili ŠTB na ochranu ekonomiky a zaviedli
kapitalistickú ŠTB, produkcia v poľnohospodárstve klesla (obr. 1, str. 13: a
ďalšie obrázky je možné pozrieť na

Ondrias_Socializmus_vs_kapitalizmus.pdf
).
Podobne to bolo aj počas komunistického zázraku v stavebníctve a v priemysle.
Keď socialistická ŠTB ochraňovala ekonomiku v stavebníctve a priemysle,
produkcia stúpala. Po roku 1989, keď sme zrušili ŠTB na ochranu ekonomiky a
zaviedli kapitalistickú ŠTB, na Slovensku začali pôsobiť veľké skupiny domácich
a zahraničných podvodníkov, výsledkom čoho je, že produkcia v stavebníctve
klesla (obr. 9, str. 25), došlo k zničeniu väčšiny priemyselných podnikov, ich
rozkradnutiu, prípadne k lacnému predaju do zahraničia (obr. 11, str. 27). Rast
priemyselnej výroby v posledných rokoch sa adekvátne neodráža na životnej
úrovni, čo súvisí s našim kolonizačných štandardom.

Keď socialistická ŠTB ochraňovala ekonomiku bánk, ani jedna
banka neskrachovala, poskytovala normálne úvery, ktoré sa normálne splácali. Po
roku 1989, keď sa zrušila socialistická ŠTB a zaviedla kapitalistická ŠTB, banky
vyrobili za viac ako 100 mld. Sk nedobytných úverov, čo sme my občania museli
zaplatiť, niekoľko bánk dokonca skrachovalo. Konečný výsledok je, že nevlastníme
finančný sektor. Socialistická ŠTB ochránila občanov od podvodníkov nebankových
subjektov a rôznych fondov, ktoré okradli občanov o niekoľko desiatok miliárd
korún. Toto všetko viedlo k chudobe, následnej kriminalite a k zhoršeniu
patologického stavu spoločnosti.

Keď občanov Slovenska ochraňovala socialistická ŠTB, počet
trestných činov bol nízky. Keď bola odstránená a nahradená kapitalistickou ŠTB,
počet trestných činov narástol, vzrástla kriminalita, nastal celkový úpadok
spoločnosti. V rokoch 1989 až 2004 počet trestných činov kumulatívne bol o 862
582 vyšší ako priemer za socializmu (1985 – 1989) (obr. 16, str. 41).
Objasnenosť trestných činov prudko klesla na menej ako 50% (obr. 17, str. 42).
Počet vrážd na Slovensku po odstránení socialistickej ŠTB vzrástol dvojnásobne
(obr. 18, str. 43). Kapitalistická ŠTB na Slovensku po roku 1989 neochránila
občanov pred vraždami tak ako socialistická ŠTB. Po roku 1989 bolo na Slovensku
zavraždených o 784 našich spoluobčanov viac v porovnaní s priemerom za
socializmu. Môžeme obrazne povedať, že súčasná kapitalistická ŠTV je zodpovedná
za smrť 784 našich spoluobčanov. Úpadok spoločnosti po zrušení socialistickej
ŠTB dokazuje aj stúpanie počtu násilných trestných činov po roku 1989. V rokoch
1989 až 2004 počet násilných trestných činov kumulatívne bol o 72 290 vyšší ako
za socializmu (1985 – 1989) (obr. 22, str. 47).

Úpadok spoločnosti po zrušení socialistickej ŠTB
dokumentuje aj počet mŕtvych ľudí nájdených na ulici alebo na smetisku. Len
počas rokov 1998 až 2003, t. j. za 6 rokov, bolo na Slovensku nájdených na ulici
alebo na smetisku o 477 ľudí viac ako za rovnaké obdobie socializmu (obr. 25,
str. 50). Kde bola súčasná ŠTB, aby tomu zabránila? Po zrušení socialistickej
ŠTB sa na Slovensku začali vo veľkom strácať ľudia. Od roku 1989 sa stratilo o 1
750 ľudí viac, ako bol priemer za socializmu. Obrazne môžeme povedať, že súčasná
ŠTB spôsobila zmiznutie 1 750 občanov (obr. 26, str. 51). Socialistická ŠTB tomu
zabránila.
Po zrušení socialistickej ŠTB po roku 1989 začala prudko stúpať narkománia a s
ňou spojená kriminalita. Niekoľko desiatok alebo až stoviek mladých ľudí zomrelo
na predávkovanie drogami. Na Slovensku sa ročne predajú drogy za 4 mld. Sk, čo
je viac ako dvojnásobok rozpočtu Slovenskej akadémie vied. Za smrť týchto ľudí
je zodpovedná súčasná ŠTB. Socialistická ŠTB tomu vedela zabrániť. Po zrušení
socialistickej ŠTB po roku 1989 sa objavil na Slovensku fenomén nájomných vrážd
a obchodovania s ľuďmi. Len v rokoch 1990 – 2004 bol zistený obchod zo 175
ľuďmi. A to ešte nevieme, na koľko obchodov s ľuďmi a deťmi sa neprišlo. Po
zrušení socialistickej ŠTB je Slovensko zaplavené drogami, dílermi drog a
narkomanmi. Po zrušení socialistickej ŠTB je Slovensko zaplavené zločineckými
skupinami, mafiami, výpalníkmi, vydieračmi, detskou prostitúciou, vraždami na
objednávku. Tomu všetkému socialistická ŠTB úspešne vedela zabrániť, bola
vynikajúca, profesionálne vedela chrániť občanov v porovnaní so súčasnou
kapitalistickou ŠTB.

Hlboko sa skláňam pred profesionalitou komunistickej ŠTB,
ktorá ochránila občanov Slovenska pred medzinárodnými zlodejmi, ktorí ukradli
väčšinu nášho spoločného majetku. Ochránili ste nás od dílerov drog, narkománie,
vrážd, mafií a zločineckých skupín. Ochránili ste nás pred zabijakmi, výpalníkmi,
vydieračmi, detskou prostitúciou, vraždami na objednávku a mentálnym terorom.
Obrazne môžem povedať, že súčasná ŠTB svojou neschopnosťou je zodpovedná za smrť
viac ako 3 000 nevinných obetí a sto tisíc násilných trestných činov.

Dnes agent alebo spolupracovník komunistickej ŠTB je
vlastne synonymom vraha, zločinca alebo morálne degenerovaného človeka.
Akceptácia tohoto vzťahu spoločnosťou je dôkazom jej morálneho úpadku.

Škoda, že sa nedá vstúpiť do komunistickej ŠTB so spätnou
platnosťou.

 

Česť práci a Mor Ho!

Ako si vysvetľujete relatívny neúspech komunistov na
Slovensku v porovnaní s Českou republikou?

 

Komunistická strana v ČR sa po 1989 nepremenovala na inú
stranu ako na Slovensku. To malo za následok, že veľa vedúcich odborníkov
v komunistickej strane v ČR, ktorí tam boli za socializmu ostali v komunistickej
strane. Naproti tomu premenovanim Komunistickej strany Slovenska na SDL,
komunistická strana na Slovensku prakticky zanikla aj s odborníkmi. Nová
Komunistická strana na Slovensku vznikla v roku 1991. Začiňala prakticky od
nuly, nemala ani jedno pero (Historia je na:

www.kss.sk
). V súčasnosti na Slovensku, členstvo v KSS sa často trestá
vyhodením zo štátnych a mnohých súkromných výhodných miest. Mnohí mladí ľudia
majú strach vstúpiť do KSS, pretože by im to mohlo poškodiť pri prijímaní do
zamestnania alebo povýšení.

Druhý dôvod je, že občania Českej republiky sú politicky
a kultúrne vyspelejší, sú rozhladenejší vo svete.

 

Karol Ondriaš, 24.3.2008

 

Celý rozhovor tu:
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
člen KSS, vedúci vedecký pracovník, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama