Reklama
 
Blog | r-ondrovic

Karol Ondriaš

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. Bývalý poslanec NR SR, podpredseda KSS, vedúci vedecký pracovník, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. * 1952 Žitavany. Zaujali ma jeho knihy. Požiadal som ho o rozhovor.

Prednedávnom som robil rozhovor so spolužiakom z gymnázia, vedcom- biochemikom, pracoval aj v USA ako aj Vy, takže Vám položím podobné otázky: Vedeli by ste porovnať slovenské a americké vysoké školy? V čom je rozdiel? Čo majú spoločné?

Študoval som na Slovensku za socializmu, preto môžem povedať môj názor len na socialistické vysoké školy a porovnať ich so školstvom v USA. Pretože v USA som neštudoval, ale pracoval na „postdoktorandských“ a vedeckých pobytoch na troch univerzitách, môj názor vyplýva len z rozprávania sa s kolegami, študentmi a učiteľmi v USA.

Slovenské školy a celý vzdelávací systém na Slovensku bol veľmi dobrý v porovnaní so systémom vzdelávania v USA. V USA má každá základná škola inú vzdelanostnú úroveň a často aj iné učebné osnovy. Každá stredná škola a univerzita má inú úroveň. (Pre zaujímavosť, asi v roku 1993 v meste New York zavreli dve gymnáziá, lebo študenti na maturite mali ťažkosti s čítaním a písaním.) Môj dojem je, že väčšina základných, stredných škôl a univerzít v USA nedosahovala úroveň škôl na Slovensku. Samozrejme v USA sú aj veľmi dobré základné a stredné školy a vynikajúce univerzity – patriace medzi najlepšie na svete, ale predpokladám, že sú v menšine. Hlavný rozdiel medzi univerzitami v USA a na Slovensku je v tom, že na väčšine univerzít v USA učiteľ oveľa viac vedecky pracuje ako na univerzite na Slovensku. Má na to aj oveľa lepšie finančné možnosti. To, že vedecky pracuje a vedecky publikuje, znamená, že stále študuje najnovšie poznatky, že je špičkový odborník vo svojom odbore a tieto znalosti môže ihneď predávať študentom. O týchto odborníkov majú záujem lepšie univerzity, ktoré ponúkajú vyššie platy a lepšie podmienky na vedeckú prácu. Čo sa týka študentov, v USA majú väčšiu flexibilitu vybrať si špecializáciu a univerzitu s rôznou úrovňou a majú oveľa lepšie podmienky zapájať sa do vedeckých projektov už počas štúdia. A čo slovenská a americká veda a výskum? Študenti zo Slovenska, ktorí ukončili CSc. alebo PhD, často odchádzajú vedecky pracovať na „postdoktorandské“ pobyty na univerzity v USA. Podľa mojich znalostí veľká väčšina z nich nemala problém úspešne pracovať na vedeckom projekte v zahraničí, zaradiť sa do vedeckého tímu a byť jeho právoplatným členom. To znamená, že mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska sú rovnako dobre pripravení na vedeckú prácu ako mladí vedeckí pracovníci z najlepších amerických univerzít. Problém je len v tom, že slovenskí mladí vedeckí pracovníci často v dôsledku nízkej podpory vedy na Slovensku nemajú možnosť realizovať vedecké projekty na Slovensku a často ich realizujú v zahraničí. Bohužiaľ, často tí najlepší tam aj ostávajú. I napriek nedostatočnému financovaniu vedy na Slovensku úroveň väčšiny vedy SAV (len k SAV sa môžem vyjadriť, lebo tam pracujem) je na svetovej úrovni. Problém je, že v súčasnosti do vedy ide pracovať stále menej a menej vedecky schopných mladých ľudí a hrozí, že úroveň vedy na Slovensku sa zníži, a tak sa staneme vedeckou rozvojovou krajinou.

Reklama

Teraz troška zmením tému. Naše vlády poverili učiteľov a vychovávateľov, aby vychovávali deti a mládež v zmysle kultúry, humanity, etiky atď. Na druhej strane tieto vlády dovolili majiteľom masovokomunikačných médií, aby predávali násilie, deštrukciu, nemravnosť a zvrátenosť. Akoby jedných poverili formovaním a šľachtením a tých druhých mrzačením. Aký je Váš názor?

Tento stav je súčasťou našej kolonizácie. Slovensko je po roku 1989 kolonizované ekonomicky a mentálne. Z nesúladu reálneho rastu HDP a reálnych platov a dôchodkov po roku 1989 vyplýva, že Slovensko platí kolonizačnú dávku do zahraničia viac ako 1 miliardu Sk denne. Súčasný celkový zahraničný dlh Slovenska je okolo 37 miliárd US dolárov. Slovenskí robotníci pracujú na Slovensku za 20-30% mzdu v porovnaní so mzdami ich kolegov v tej istej firme v západnej Európe. Aby slovenská spoločnosť platila takú vysokú kolonizačnú dávku, pracovala na niekoho v zahraničí, a pritom nereptala, musí byť mentálne na to “upravená”. Preto aj mnohé mienkotvorné médiá, patriace zahraničiu, účelovo vychovávajú mladých ľudí k násiliu, deštrukcii, nemravnosti a zvrátenosti. Takto to s nami plánovali urobiť už od roku 1945. Budem citovať z prejavu, z roku 1945, amerického generála Allena Dullesa, šéfa politickej rozviedky USA v Európe, neskôr riaditeľa CIA, čo s nami urobia: “…Budeme, samozrejme, vydržovať a vyzdvihovať takzvaných tvorcov, ktorí budú zavádzať a vtĺkať do hláv ľudí a ich povedomia kult sexu, násilia, sadizmu… Lakomosť a impertinencia, lož a podvod, opilstvo a drogová závislosť, živočíšny strach jedného pred druhým, zradu, nevraživosť medzi národmi, a predovšetkým nevraživosť a nenávisť proti ruskému ľudu, to všetko budeme obratne a nenápadne pestovať.” (Zo stránky: http://www.prop.sk/novus_ordo.htm). Koniec citátu. Keď to poviem obrazne, tak slovenský motrok 21. storočia sa má starať mentálne len o zvieracie inštinkty: jesť, piť, kakať, cikať a súložiť. Je to súčasťou našej kolonizácie po roku 1989. Toto má za následok zvýšenie počtu vrážd, násilných trestných činov, alkoholizmu, narkománie, úpadku kultúry a vzdelania. Ide o slovenskú spoločnosť a aj vládu, či bude dostatočne múdra a morálne vyspelá, aby to zmenila.

Viete nad čím rozmýšľam? Kedy som v TV naposledy videl žatvu? Vy ste videli?

To, že ste nevideli žatvu v televízii, je súčasťou našej mentálnej kolonizácie, kde sa účelovo vychováva nová generácia ľudí. V roku 1983, 50 veľkých mediálnych korporácií ovládalo myslenie ľudí, v roku 2002 ich bolo už len 9 a v súčasnosti je ich 5. Predpokladá sa, že o pár rokov budú len 3 mediálne korporácie. Tieto korporácie účelovo prezentujú určitý typ ľudí, ich chovanie, ktoré má byť vzorom pre mladú generáciu. Je úplne prirodzené, že žatva dáva iný vzor mladej generácii, a preto sa v TV nevyskytuje.

Boli ste poslancom NR SR. Nesledujem veľmi dianie v parlamente, ale už dlhšie premýšľam nad jednou vecou. Prečo naši zákonodarcovia deštrukčnú kultúru nezakážu? Nedokážem si predstaviť situáciu, že by niekto mohol byť proti zákazu napr. pornografie.

Myslím si, že niektorí poslanci by boli proti zákazu pornografie, pretože v parlamente nezastupujú občanov, ale slovenskú alebo zahraničnú finančno-ekonomickú oligarchiu. Vrátim sa k predchádzajúcim odpovediam. Platia tu kolonizačné pravidlá, ktoré sme museli uzákoniť a prebrať z EÚ. Tieto kolonizačné pravidlá sú súčasťou kapitalistickej demokracie, ktorých výsledkom je, že sme prišli o všetky banky, poisťovne, skoro všetky podniky, hotely, bary, vleky…. Jedným z pravidiel, ktoré musíme dodržiavať, je aj „sloboda prejavu“. Kolonizátori a slovenská šľachta sa najviac boja morálnej vyspelosti občanov, preto všetky zákony, ktoré by budovali morálne vyspelú spoločnosť, sa ťažko presadzujú.

Môj známy, asi 60 ročný pán, strojár, mi hovoril, že on keď pracoval kedysi pri stroji, vznikol problém, a keď mal na 50% pravdu, mohol vynadať majstrovi, vedúcemu a aj dielovedúcemu. Dnes, keď má človek pri stroji 100% pravdu, musí byť ticho, lebo by ho okamžite vyhodili. Z vlastnej skúsenosti viem, že aj učitelia majú dnes strach o prácu. Do akej miery alebo dokedy sa elementárna každodenná nesloboda a strach o živobytie dá prezentovať ako sloboda a demokracia?

Kapitalistická demokracia a sloboda patria medzi podobné bláboly, aké sme tu počúvali od roku 1989. Uvediem aspoň niektoré „o päť rokov dobehneme Rakúsko“, „keď rozbijeme roľnícke družstvá, tak poľnohospodárstvo bude napredovať“, „keď sprivatizujeme podnik, pracovníci sa budú mať oveľa lepšie…“. Kapitalistická demokracia je stav, kde kapitál stojí nad demokraciou a tí, ktorí majú kapitál, rozhodujú o demokracii a využívajú ju vo svoj prospech. Demokracia nemôže fungovať v systéme neobmedzeného súkromného vlastníctva. V súčasnosti nahrádza armádu vojakov pri dobývaní ekonomík rôznych štátov. Napríklad, keď Hitler v roku 1942, počas Druhej svetovej vojny chcel dobiť ropné polia a celú ekonomiku v okolí Kaspického mora, tak tam nasadil 1. a 4. pancierovú a 17. armádu. Po mesiacoch ťažkých bojov ekonomiku Kaspického mora nedobil. Avšak po roku 1990 stačilo niekoľko rokov nekompromisne presadzovať demokraciu a cudzie ekonomické skupiny obsadili ekonomiku v okolí Kaspického mora bez jediného výstrelu. Slovenská ekonomika bola taktiež „dobitá“ bez jediného výstrelu, stačilo nekompromisne vyžadovať dodržiavanie kapitalistickej demokracie.

Chcem sa Vám zdôveriť. Raz som dostal ponuku na prácu do Rakúska. Sezónna, prázdninová, ale na naše pomery veľmi dobre platená práca. Jazdili sme tam denne a pracovali na poli. Neskôr som si uvedomil istú vec. Uvedomil som si, že sme GANG. Tá skupinka ľudí mala všetky znaky gangu. Bezvýhradná poslušnosť organizátorovi, pochlebovanie, hierarchia, gestá vernosti a spolupatričnosti. Mám pocit, že väčšina pracovných kolektívov sa zmenila na gangy. Šéf vás dnes pozve na večeru a zajtra môžete byť povýšený alebo prepustený. Je naša spoločnosť gangsterská alebo trpím stihomamom?

Naša spoločnosť je lokálne gangsterská. Žijeme v systéme, ktorý je založený na maximalizácii zisku, kde sa používajú rôzne techniky. V globálnom hľadisku tieto gangsterské spoločnosti napríklad rozpútali I. a II. svetovú vojnu, USA vojensky bombardovali viac ako 30 nezávislých štátov. Paradoxne, súčasný systém zabezpečil, že rozdiel medzi chudobnými a bohatými je väčší ako za kolonializmu.

Veľa študentov ide po maturite pracovať do zahraničia, bohužiaľ, dievčatá často ako slúžky, chlapci na podradné práce. Vysťahovalectvo, ktoré tu bolo v prvej polovici minulého storočia, sa považovalo za jav negatívny. Dnes sa vysťahovalectvo prezentuje ako niečo pozitívne. Hovorí sa o tom, že mládež má dnes veľké možnosti. Aký je Váš názor na túto problematiku?

Som za to, aby každý občan, a tým aj mladý človek, mal možnosť sa poobzerať po svete, skúsiť, ako to tam vyzerá, aby videl niečo nové, nabral skúsenosti. Ale som proti tomu, aby z núdze musel chodiť po žobraní po svete a nemal možnosť dôstojne žiť doma. Súčasné vysťahovalectvo je tragédiou Slovenska. Rodina je základom spoločnosti a nie drotárčina. Naši ľudia, ktorí pracujú v pásovej výrobe v zahraničných podnikoch a naši umývači riadu a pracovníci podradných prác sú vlastne slovenskí drotári 19. storočia. Nezaslúžia si to.

Ak by ste sa stali ministrom školstva, ako by vyzerala Vaša reforma?

Vzdelanie je niečo, čo nám nikto neukradne. Som za podporu vzdelania vo všetkých smeroch. Zvýšil by som rozpočtovú kapitolu vzdelania a vedy aspoň trojnásobne, aj so zvýšením platov. Verejnoprávne médiá by mali presadzovať vzdelanie vo svojich programoch. Zvýšil by som rozsah vzdelávacích programov. Zaviedol by som programy „superstár“, kde by sa súťažilo vo vzdelaní. Učiteľ a vzdelanie by mali mať vysoké spoločenské ohodnotenie. Vzdelaní ľudia by mali byť vzorom pre mladých. Aký je Váš názor na feminizáciu školstva? Feminizácia školstva nie je najšťastnejšia. Keby platy v školstve stúpli, tak sa feminizácia zníži.

Som kresťan – katolík. Môže sa stať katolík dnes členom komunistickej strany?

Áno. Katolíci sú bežne členmi KSS. Stanovy KSS, článok 2. hovorí: „KSS je otvorená pre všetkých, bez ohľadu na svetonázor alebo vierovyznanie.

Komunisti hovorili našim rodičom, že pracujú pre ďalšie generácie. Niekedy rozmýšľam nad tým, prečo pracujeme dnes?

Dnes pracujeme preto, aby sa svetová aristokracia mala dobre. Keby sa prijal systém racionálnej produkcie a spotreby, tak by stačilo pracovať len dva dni pri zabezpečení súčasného životného štandardu. Pre zaujímavosť uvediem denný príjem niektorých členov svetovej aristokracie. Celkový príjem dolárových miliardárov bol nasledovný: V rokoch 1994-1998, každý z 200 dolárových miliardárov mal celkový príjem 2 milióny US dolárov denne. V rokoch 2003-2004, každý zo 476 dolárových miliardárov mal celkový príjem 1,6 milióny US dolárov denne. V roku 2004, každý zo 691 dolárových miliardárov mal celkový príjem 1,2 milióny US dolárov denne. V roku 2004 celkový príjem 691 dolárových miliardárov sa rovnal hrubému domácemu produktu, ktorý v roku 2002 vyprodukovalo 126 miliónov obyvateľov v bývalom socialistickom bloku (je to prepočítané na všetkých obyvateľov).

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. V Bratislave 8.11.2007

Locations of visitors to this page

NAJ.sk

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama